Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis, Tannerella forcythensis,Treponema denticola, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, ampylobacter rectus,Eu

1,200 руб.

Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis, Tannerella forcythensis,Treponema denticola, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, ampylobacter rectus,Eu

1,200 руб.