Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis, Tannerella forcythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum

1,300 руб.

Идентификация методом ПЦР: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis, Tannerella forcythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum

1,300 руб.